Sydthy-Thyholm Seniorklub

Om klubben

Sydthy-Thyholm Seniorklub blev stiftet i 2000, da det Thylandske Landøkonomiske Selskab fik ideen til at oprette en seniorklub. Hjulpet godt på vej af de 3 ildsjæle Jørgen Pedersen, Holger Dichman og Jens Svankjær startede klubben med 34 medlemmer. I dag er klubben den største seniorklub i Danmark med over 500 medlemmer.

Da klubben startede var det kun for landmænd, men det har ændret sig. I dag er klubben for alle interesserede, og alle erhverv er repræsenteret. Når der afholdes arrangementer, kommer folk både en halv og en hel time, før det starter, for at få en snak med de andre deltagere. Det viser, at der bestemt er meget socialt i at være med.

Klubben satser alid på at få kendte og spændende foredragsholdere, hvoraf der bl.a. kan nævnes Lykke Friis, Jens Gaardbo, Peter Qvortrup Geisling og Per Pallesen. De har som mange andre lagt vejen forbi klubben for at fortælle om deres liv og karrierer.

Der afholdes ca.  10-12 spændende arrangementer om året, og møder/foredrag afholdes normalt på Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter. Arrangementerne kan også være virksomhedsbesøg, udflugter, udlandsture m.m. Ved arrangementerne de senere år har der været ca. 150 personer i gennemsnit, men der er plads til flere.

Overvej om det ikke er en god ide for dig og din evt. ægtefælle / samlever at være med i seniorklubben. Her vil I møde mange af jeres tidligere kollegaer eller gamle venner. Der er altid en rigtig god stemning, og snakken går godt på vores møder.

For at du kan få et indtryk af, hvad vi beskæftiger os med, kan du her se mødeprogrammet for indeværende periode.

Hvis ovennævnte har din/jeres interesse så ring til en af bestyrelsesmedlemmerne, som du kan finde på næstsidste side af programmet.

Du/I kan også bare møde op til et af vore arrangementer – alle er velkomne.

 


Sydthy-Thyholm har lidt forsinket (grundet corona) holdt 20 års jubilæum. Dette blev fejret i Hurup Hallerne med bl.a. festmiddag, festtale v/ provst og landmand Anders Bonde og underholdning ved Tørfisk. Senere spillede musiker Flemming Baade op til dans.


Bestyrelse

Formand: Oluf Vestergaard
Rosenvænget 17, 7790 Thyholm
Tlf.: 4026 9377
Mail: oluf7790@mail.dk

Næstformand: Finn Jeppesen
Møllevænget 232, 7760 Hurup

Kasserer: Ingelise Vangsgaard
Barslevvej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm

Sekretær: Aase Smed
Thyrasvej 12, 7760 Hurup Thy
Tlf.: 6160 6244
Mail: ovessmed@gmail.com

Ole Andersen
Svalevej 2, 7760 Hurup Thy
Tlf.: 2331 0354
Mail: ova@c.dk

 

Kontakt os

Tlf: 40269377

Email: oluf7790@mail.dk

Adresse: Rosenvænget 17, 7790 Thyholm


Bliv medlem

Medlemskontingent for 2024 er uændret 100 kr. pr. person.
Beløbet bedes indbetalt / overført til konto: 9111 – 000 26 01 087.

CVR-37044628

Tilmeld dig her

Arrangementer

Nyt program for 2023-2024: Sydthy Thyholm seniorklub 2023 

Sydthy-Thyholm Seniorklub afholdt generalforsamling 13. marts 2024 på Thinghuskroen i Vestervig. Efter generalforsamling og spisning var indlæg ved Henrik H. Galsgaard, direktør Fjordland. Her referat fra hans indlæg: Sydthy Thyholm ref. Galsgårds indlæg på generalforsamling 2024

 

 

Vedtægter

Her kan du finde vedtægterne for Sydthy-Thyholm Seniorklub: Vedtægter Sydthy Thyholm