Sydthy-Thyholm Seniorklub

Om klubben

Generalforsamlingen i Sydthy-Thyholm Seniorklub den 26. april 2022 efter en coronapause.

Sydthy-Thyholm Seniorklub blev stiftet i 2000, da det Thylandske Landøkonomiske Selskab fik ideen til at oprette en seniorklub. Hjulpet godt på vej af de 3 ildsjæle Jørgen Pedersen, Holger Dichman og Jens Svankjær startede klubben med 34 medlemmer. I dag er klubben den største seniorklub i Danmark med over 500 medlemmer.

Da klubben startede var det kun for landmænd, men det har ændret sig. I dag er klubben for alle interesserede, og alle erhverv er repræsenteret. Når der afholdes arrangementer, kommer folk både en halv og en hel time, før det starter, for at få en snak med de andre deltagere. Det viser, at der bestemt er meget socialt i at være med.

Klubben satser alid på at få kendte og spændende foredragsholdere, hvoraf der bl.a. kan nævnes Lykke Friis, Jens Gaardbo, Peter Qvortrup Geisling og Per Pallesen. De har som mange andre lagt vejen forbi klubben for at fortælle om deres liv og karrierer.

Der afholdes ca.  10-12 spændende arrangementer om året, og møder/foredrag afholdes normalt på Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter. Arrangementerne kan også være virksomhedsbesøg, udflugter, udlandsture m.m. Ved arrangementerne de senere år har der været ca. 150 personer i gennemsnit, men der er plads til flere.

 

Overvej om det ikke er en god ide for dig og din evt. ægtefælle / samlever at være med i seniorklubben. Her vil I møde mange af jeres tidligere kollegaer eller gamle venner. Der er altid en rigtig god stemning, og snakken går godt på vores møder.

For at du kan få et indtryk af, hvad vi beskæftiger os med, kan du her se mødeprogrammet for indeværende periode.

Hvis ovennævnte har din/jeres interesse så ring til en af bestyrelsesmedlemmerne, som du kan finde på næstsidste side af programmet.

Du/I kan også bare møde op til et af vore arrangementer – alle er velkomne.

 


Sydthy-Thyholm har lidt forsinket (grundet corona) holdt 20 års jubilæum. Dette blev fejret i Hurup Hallerne med bl.a. festmiddag, festtale v/ provst og landmand Anders Bonde og underholdning ved Tørfisk. Senere spillede musiker Flemming Baade op til dans.


Bestyrelse

Formand: Oluf Vestergaard
Rosenvænget 17, 7790 Thyholm
Tlf.: 40269377
Mail: oluf7790@mail.dk

Næstformand: Ole Andersen
Svalevej 2, 7760 Hurup Thy
Tlf.: 2331 0354
Mail: ova@c.dk

Kasserer: Kirsten Ninn
Rødkælkevej 1, 7760 Hurup Thy
Tlf.: 2161 6986
Mail: kirstenninn@hotmail.com

Sekretær: Aase Smed
Thyrasvej 12, 7760 Hurup Thy
Tlf.: 6160 6244
Mail: ovessmed@gmail.com

Peder Kjeldgaard Madsen
Tlf.: 2066 6560
Mail: pkm.aps@post.tele.dk

Kontakt os

Tlf: 40269377

Email: oluf7790@mail.dk

Adresse: Rosenvænget 17, 7790 Thyholm


Bliv medlem

Medlemskontingent for 2021 / 2022 er uændret 100 kr. pr. person.
Beløbet bedes indbetalt / overført til konto: 9111 – 000 26 01 087.

Tilmeld dig her

Arrangementer

Nyt program: Sydthy Thyholm_Program 2021-2022

NB: Vedr. Corona
Større arrangementer afholdes i Hurup Hallen. Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Hvis der sker ændringer, vil vi sende mail og
annoncere i Thylands Avis.

 

Vedtægter

Følger Landsforeningens vedtægter.