Morsø Landboseniorklub

Om klubben

Morsø Landboseniorklub blev startet i 1997, og har nu 230 medlemmer. Klubben har til formål, at arrangere aktiviteter for seniorer, tidligere landmænd og andre, som føler sig som en del af landbrugsmiljøet.
Deltagene er således ikke begrænset til tidligere landmænd, men også andre som er interesserede i vores arrangementer.

Aktiviteterne består af foredragsaftener, virksomhedsbesøg, udflugter og udlandsture. Endvidere fastholder klubben traditioner, som høstfest og julefrokost. Der er normalt et arrangement hver måned. Desuden er der hver anden uge bowling i Thisted.

Vi bestræber os på, at lave et varieret program, som gerne skal imødekomme medlemmernes ønsker.
Orientering til medlemmerne sker ved udsendelse af et sommer – og vinterprogram, samt ved annoncering i Morsø Folkeblad. Klubben er meget åben for gode forslag og nye ideer. Tilslutningen til aktiviteterne ligger fra 40 – 100 medlemmer alt efter arrangement. Typisk har høstfest og julefrokost en tilslutning på 100 medlemmer.

Overvej om det har din interesse, at deltage i klubbens aktiviteter og være med i det fællesskab vi byder på. Der er altid en virkelig god stemning når vi er sammen.

Medlemskontingentet er et overkommeligt beløb på kr. 150,- pr. år.

Er du interesseret og ønsker at høre nærmere, kontakt venligst vores
formand: Hans Jørgen Jacobsen, tlf. 9774 6012


Bestyrelse

Formand: Hans Jørgen Jacobsen
Skolebakken 64, 7950 Erslev
Tlf: 9774 6012 / 30975012

Næstformand: Ellen Frøkjær
Vesterhaven 6, 7950 Erslev
Tlf: 9774 0024

Kasserer: Karl Bendsen
Bredgade 36, Glyngøre, 7870  Roslev
Tlf: 9774 4083

Medlem: Gudrun Kristensen
Rolstrupparken 146, 7900 Nykøbing Mors
Tlf: 6154 5895

Sekretær: Metha Poulsen
Bakkevænget 11, 7900 Nykøbing Mors
Tlf: 9775 1382 / 2211 0685

 

mail: morsoelandbosenior@hotmail.dk

 

 

Kontakt os

Tlf: 9774 6012

Email: sdrkirk@gmail.com

Adresse: Skolebakken 64, 7950 Erslev


Bliv medlem

Deltagelse i klubbens aktiviteter kræver medlemskab. Årskontingent er fastsat til 150 kr. pr. medlem. Indbetaling sker ved overførsel af beløbet til konto 9100 1025826090 eller kontant til kassereren og vil være rettidig i januar måned.

Der gives løbende orientering om kommende arrangementer til alle vore medlemmer med mail. De trykte sommer- og vinterprogrammer vil fortsat blive udsendt til alle medlemmer.

 

Tilmeld dig her

Arrangementer