Bjerringbro / Langå LandboSenior

Om klubben

Bjerringbro/Langå Landbosenior har 245 medlemmer, og henvender sig, som navnet siger, til seniorer på landet. Men efterhånden ønsker flere byboere dog også at være medlem og deltage i de spændende arrangementer, ture og rejser. Bjerringbro/Langå Landboseniors primære formål er at virke for en aktiv og udbytterig tredje alder, for nuværende og tidligere landbrugsfamilier men så sandelig også for byboere og andre med interesse for landbruget.

Indmeldelse i seniorklubberne sker ved at rette henvendelse til formanden.


Bestyrelse

Formand og sekretær: Ketty Kramer Nielsen
Skolevænget 8, 8850 Bjerringbro
Mobil 4035 6305
Mail: svendaage.ketty@mail.dk

Kasserer: Erik Rasmussen
Brorsonsvej 48, 8850 Bjerringbro
Tlf.: 8668 6280
Mobil 2027 3468
Mail: erik_margit@energimail.dk

Aage Møller
Dejehøjvej 14. 8860 Ulstrup
Tlf.: 8762 5005
Mail: aagemoller@hotmail.com

Bent Karlsen
Tlf.: 5118 5670
Mail: a46b39@gmail.com

Astrid Maagaard
Tlf.: 5118 5029
astridmaagaard@hotmail.com

Kontakt os

Tlf: 4035 6305

Email: svendaage.ketty@mail.dk

Adresse: Skolevænget 8, 8850 Bjerringbro


Bliv medlem

Bliv medlem hos Bjerringbro/Langå Seniorklub – medlemskontingent for 2022 kun 75,00 kr. pr. medlem, som indbetales efter 1. januar og senest 31. januar på reg. 2331 konto 5493657536.

Tilmeld dig her

Arrangementer

Se vort nye program for første halvår 2024 her: Bjerringbro Langå program 2024

Vi glæder os til at se dig 😉