Landbrugets Seniorklub Sydhavsøerne

Om klubben

Seniorklubben blev oprettet i 2001 på initiativ af den daværende bestyrelse i SYDHAVSØERNES LANDBOFORENING. Der blev nedsat en arbejdsgruppe på fire, der udarbejdede en plan for klubben. Målgruppen var, og er fortsat, fortrinsvis ældre landmænd m. ægtefæller/samlevere, men den er åben for alle interesserede. Også for fortsat aktive landbofamilier, og det er ingen betingelse at man også er medlem i DLSYD.

Det var fra begyndelsen tanken at tilbyde 6-8 årlige arrangementer af social- og kulturel karakter med udflugter, virksomhedsbesøg, foredrag, teaterture og rejser. I dag består udvalget af 4 medlemmer valgt på klubbens årsmøde, der afholdes i marts måned, samt et medlem udpeget af DLSYD’s bestyrelse plus en suppleant, der ligeledes er valgt på årsmødet.

Seniorudvalget er organisationsmæssigt og juridisk et udvalg under DLSYD, og administreres fra landbocenteret i Øster Toreby, der varetager kasserer- og regnskabsfunktionen.

Interessen for Seniorklubben viste sig hurtigt større end forventet og aktivitetsniveauet er i dag oppe på 12-18 årlige medlemstilbud, der spænder vidt. Lige fra foredrag til udenlandsrejser. Ofte må arrangementer dubleres for at dække efterspørgslen fra de ca. 460 medlemmer.

Medlemstilbuddene udsendes med post i halvårlige programmer til samtlige medlemmer, og kan også læses på DLSYD’s hjemmeside.

Nye medlemmer optages enten ved henvendelse til landbocenteret i Øster Toreby eller til et af udvalgsmedlemmerne.

Sydhavsøerne_februar 2021


Bestyrelse

Formand: Erik Strange
Ulvshalevej 53, 4780 Stege
Tlf.: 40141070
Mail: bes@c.dk

Næstformand: Hanne Munk
Cypernparken 20,4800 Nykøbing F
Tlf.: 4028 9050
Mail:hanne-bjarne@munk.mail.dk

Kasserer: Helle Yde
VKST, Agrovej 1, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.
Mail: hey@vkst.dk

Udvalgsmedlemmer:

Birthe Lund
Kildegårdsvej 1, 4871 Horbelev</
Tlf.: 2589 2999
Mail bmlund@email.dk

Ejner Jensen
Orebyvej 201, 4990 Sakskøbing
Tlf.: 2032 4056
Mail: ejner@sejensen.dk

Jens Bjarup
Slotsbryggen 20 1.th., 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 5493 2044 / 4026 7543
Mail: bjarup@mail.dk

 

Suppleant:
Berit Henriksen
Vestvej 10, 4880 Nysted
Tlf.: 4095 4409
berit_henriksen@dlgtele.dk

Kontakt os

Tlf: 40141070

Email: bes@c.dk

Adresse: Ulvshalevej 53, 4780 Stege


Bliv medlem

Tilmeld dig her

Arrangementer

Vort nyeste program: Sydhavsøerne_Program 2. halvaar 2023-2

Vi håber at I finder de tilbud så spændende, at I som sædvanlig møder op
– og dermed får nogle gode og spændende oplevelser.