Sorø-Slagelse Landboforenings Seniorklub

Om klubben

Sorø-Slagelse Landboforenings Seniorklub blev stiftet i 2005 på initiativ af landboforeningens tidligere formand Arnth Rytter.

Seniorklubbens formål:
Klubbens formål er at virke for en aktiv og udbytterig senioralder for nuværende og tidligere landmandsfamilier samt øvrige med tilknytning til landbruget.

Programmer:
Seniorklubben udarbejder hvert halvår et spændende program, skiftevis indeholdende sociale
arrangementer, foredrag, virksomhedsbesøg, teater- og revyture, udflugter og rejser. Programmet
udsendes til alle medlemmer pr. mail, – og pr. post til dem, der ikke har computer.

Gamle dokumenter om markvandringer, forsøgsmejetæskere og generalforsamlinger i Sorøegnens Landboforening kan nu findes på hjemmesiden for Lokalhistorisk Arkiv Stenlille.

 

Håndtering af persondata:
Kortlægning-af-personoplysninger

Privatlivspolitik

Fortegnelsespligten

Databehandleraftale

 


Bestyrelse

Formand: Karen Bjerre
Drosselvænget 1, 4250 Fuglebjerg
Tlf.: 5545 3365 / 2086 3365
Mail: karen.bjerre@postkasse.net

Næstformand: Birthe Jensen
Havremarken 27, 4200 Slagelse
Tlf.: 5826 7335 / 3012 5500
Mail: bjejensen@hotmail.com

Kasserer: Kristian Madsen
Hylleparken 9, Flakkebjerg, 4200 Slagelse
Tlf.: 5818 5405 / 4041 3420
Mail: km@hashojnet.dk

Sekretær: Kirsten Lysholm
Seerdrupvej 23, 4200 Slagelse
Tlf.: 5858 4307 / 2489 2688
Mail: seerdrup@dlgmail.dk

Kontakt os

Tlf: 5545 3365 / 2086 3365

Email: karen.bjerre@postkasse.net

Adresse: Drosselvænget 1, 4250 Fuglebjerg


Bliv medlem

Medlemskab / kontingent:
Alle interesserede kan optages som medlemmer, og der kræves ikke medlemskab af landboforeningen. Alle medlemmer optages som personlige medlemmer.

Medlemskontingentet på 100 kr., som opkræves hvert år pr. 1. marts, har været uændret siden klubbens start.

Fakturaer:
Al fakturering sker via Gefion, Fulbyvej 15, Sorø. Foredrag og andre mindre arrangementer betales kontant på dagen.

Ved deltagelse i rejser skelnes der ikke mellem par og enlige, – dvs. ingen tillæg for enlige. Ligeledes opkræves der ikke faktureringsgebyr for de medlemmer, der modtager fakturaer pr. post, – gebyret betaler klubben.

Tilmeld dig her

Arrangementer

Seniorklubben udarbejder hvert halvår et spændende program, skiftevis indeholdende sociale arrangementer, foredrag, virksomhedsbesøg, teater- og revyture, udflugter og rejser. Programmet udsendes til alle medlemmer pr. mail, – og pr. post til dem, der ikke har computer.

Du kan finde vort seneste program her: Sorø Slagelse_Program 1 halvår 2021

 

Vedtægter

Klubbens Vedtægter kan læses her.