Sorø-Slagelse Landboforenings Seniorklub

Om klubben

Sorø-Slagelse Landboforenings Seniorklub blev stiftet i 2005 på initiativ af landboforeningens tidligere formand Arnth Rytter.

Seniorklubbens formål:
Klubbens formål er at virke for en aktiv og udbytterig senioralder for nuværende og tidligere landmandsfamilier samt øvrige med tilknytning til landbruget.

Programmer:
Seniorklubben udarbejder hvert halvår et spændende program, skiftevis indeholdende sociale
arrangementer, foredrag, virksomhedsbesøg, teater- og revyture, udflugter og rejser. Programmet
udsendes til alle medlemmer pr. mail, – og pr. post til dem, der ikke har computer.

Gamle dokumenter om markvandringer, forsøgsmejetæskere og generalforsamlinger i Sorøegnens Landboforening kan nu findes på hjemmesiden for Lokalhistorisk Arkiv Stenlille.

 

Håndtering af persondata:
Kortlægning-af-personoplysninger

Privatlivspolitik

Fortegnelsespligten

Databehandleraftale

 


Bestyrelse

Formand: Birthe Jensen
Havremarken 27, 4200 Slagelse
Tlf.: 5826 7335 / 3012 5500
Mail: bjejensen@hotmail.com

Næstformand: Kristian Madsen
Hylleparken 9, Flakkebjerg, 4200 Slagelse
Tlf.: 5818 5405 / 4041 3420
Mail: km@hashojnet.dk

Kasserer: Karl Ove Madsen
Dalsgårdsvej 41, 4250  Fuglebjerg
Tlf.: 6135 5501
Mail: akomadsen@gmail.com

Teknik: Preben Hauge Hansen
Færøvej 7, 4180 Sorø
Tlf.: 5854 4163 / 2168 3892
Mail: iphansen@mail.dk

Sekretær: Birgit Hansen
Kruusesmindevej 3A, 4220 Korsør
Tlf.: 5838 2248 / 2493 2042
Mail: kruusesminde@c.dk

1 suppleant: Ulla Jacobsen
Blæsingevej 12, 4270 Høng
Tlf. 2929 7590
Mail: ullakj11@gmail.com

2. suppleant: Jessie K. Nielsen
Esholtevej 4, 4200 Slagelse
Tlf.: 2393 4529
Mail: jes-ling@post.tele.dk

Kontakt os

Tlf: 58267335 / 3012 5500

Email: bjejensen@hotmail.com

Adresse: Havremarken 27 4200 Slagelse


Bliv medlem

Medlemskab / kontingent:
Alle interesserede kan optages som medlemmer, og der kræves ikke medlemskab af landboforeningen. Alle medlemmer optages som personlige medlemmer.

Medlemskontingentet på 100 kr., som opkræves hvert år pr. 1. marts, har været uændret siden klubbens start.

Fakturaer:
Al fakturering sker via Gefion, Fulbyvej 15, Sorø. Foredrag og andre mindre arrangementer betales kontant på dagen.

Ved deltagelse i rejser skelnes der ikke mellem par og enlige, – dvs. ingen tillæg for enlige. Der opkræves ikke faktureringsgebyr for de medlemmer, der modtager fakturaer pr. post, – gebyret betaler klubben.

Tilmeld dig her

Arrangementer

Seniorklubben udarbejder hvert halvår et spændende program, skiftevis indeholdende sociale arrangementer, foredrag, virksomhedsbesøg, teater- og revyture, udflugter og rejser. Programmet udsendes til alle medlemmer pr. mail, – og pr. post til dem, der ikke har computer.

Du kan finde vort seneste program her: Sorø Slagelse_Program 2022

 

Vedtægter

Klubbens Vedtægter kan læses her.