Højderyggens Landbosenior

Om klubben

Vi bestræber os i Højderyggens Landbosenior på, at der skal være kvalitet i det, vi laver. At vi får nogle gode oplevelser sammen. Et fællesskab med mål og mening. Og alle interesserede er velkomne.

Vi vil gerne være flere medlemmer i foreningen, så foreningen kan udvikle sig fremover. Der er p.t. ca. 140 medlemmer i foreningen, et nogenlunde stabilt tal, men vi har brug for medlemstilgang, hvis dynamikken skal bevares. Nogle har den opfattelse, at foreningen kun er for landmænd, men sådan er det ikke. Vi har selvfølgelig rod i landbokulturen, hvor fællesskabet er rundet af andelsforeninger, og højskoler er bærende. Og i foreningens formålsparagraf står følgende:
“Højderyggens Landbosenior har til formål at virke for en aktiv og udbytterig tredje alder for nuværende og tidligere landbofamilier, samt øvrige beboere i landdistrikterne og landsbyerne.”
§3 – Alle kan optages som medlemmer.

Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at foreningen er åben for alle, og at det udbredes, så flere får kendskab til foreningen.


Bestyrelse

Formand: John Østergård
Løndalvej 5, 8654 Bryrup
Tlf.: 7575 4170
Mail: vindingholm@gmail.com

Kasserer: Ellen Margrethe Markussen
Mail: elm7160@gmail.com

Erik Nielsen
Tlf.: 7577 1475 / 2010 5199
Mail: erikogaase@live.dk

Svend Arne Lind
Tlf.: 7575 1337 / 4072 5725
Mail: sak@energimail.dk

Else Larsen
Tlf.: 7580 5381
Mail: kristinefeldt@larsen.mail.dk

Kontakt os

Tlf: 7575 4170

Email: vindingholm@gmail.com

Adresse: Løndalvej 5, 8654 Bryrup


Bliv medlem

Tilmeld dig her

Arrangementer

Vi vil gerne have tilmeldinger på mail.

Indbetalinger på: Reg nr. 9557 konto 5902-688-260
Skriv hvad der betales til, det skal stå i meddelelser til modtager (ikke dit navn)
Kørelejlighed til arrangementer, spørg bestyrelsen.
Det foreslås man betaler 40,00 kr for at køre med.