LandboSenior Sønderborg

Om klubben

LandboSenior Sønderborg blev stiftet den 13. maj 1998 på initiativ af Landboforeningen for Als og Sundeved.

Seniorklubbens formål:
Klubbens formål er, at virke for en aktiv og udbytterig tredje alder for nuværende og tidligere landmandsfamilier, samt øvrige beboere i landboforeningens område.

Alle interesserede kan optages som medlemmer, og der kræves ikke medlemskab af landboforeningen.

Seniorklubben udarbejder hvert år et vidt spændende program, indeholdende sociale arrangementer, foredrag, sangarrangementer, teaterture, rejser og udflugter. Programmet udsendes til alle medlemmer i slutningen af året , året før aktiviteterne afholdes.

Programmet vil fremover blive lagt ind på vores hjemmeside. Opfølgning og ændringer til programmet vil løbende blive ajourført samme sted.


Bestyrelse

Formand: Johann Petersen
Tlf.: 7545 1296 / 4241 3296
Mail: jjps@email.dk

Næstformand: Peter Mussmann
Tlf.: 7440 4194 / 2022 4194
Mail: peter.mussmann@os.dk

Sekretær: Grethe Zachariassen
Tlf._ 7441 1136
Mail: gtz@mail.dk

Kasserer: Gunnar Glindvad
Tlf.: 7444 1789 / 5123 1272
Mail: gunnar.glindvad@privat.dk

Kirsten G. Lassen
Tlf.: 4047 6307
Mail: timgholm@mail.dk

Sekretariatet: Landbosyd
Tlf.: 7436 5000
Tilmeldinger til arrangementer m. m.

Kontakt os

Tlf: 7545 1296 / 4241 3296

Email: jjps@email.dk

Adresse:


Bliv medlem

Tilmeld dig her

Arrangementer

Du kan finde vort seneste program her: LandboSenior Sønderborg program 2021

Vi har også en rejse til Portugal d. 11-18 september 2021 – hvis vi for lov. Kig programmet igennem, der er fuld returret til d. 10. juni 2021: Sønderborg_Portugal 2021

Coronapandemien har gjort det vanskeligt at fastlægge et endeligt program for 2021. Der kan derfor løbende komme ændringer til programmet, som vi vil melde ud på SMS/mail.

Tilmelding til alle arrangementer:
Hos LandboSyd pr. telefon, 7436 5000, eller mail landboseniorsonderborg@landbosyd.dk

Alle arrangementer i Ulkebøl forsamlingshus inkl. kaffe med kage koster 100 kr. pr. person.
Husk afmelding ved forfald.