LandboSenior Sønderborg

Om klubben

LandboSenior Sønderborg blev stiftet den 13. maj 1998 på initiativ af Landboforeningen for Als og Sundeved.

Seniorklubbens formål:
Klubbens formål er, at virke for en aktiv og udbytterig tredje alder for nuværende og tidligere landmandsfamilier, samt øvrige beboere i landboforeningens område.

Alle interesserede kan optages som medlemmer, og der kræves ikke medlemskab af landboforeningen.

Seniorklubben udarbejder hvert år et vidt spændende program, indeholdende sociale arrangementer, foredrag, sangarrangementer, teaterture, rejser og udflugter. Programmet udsendes til alle medlemmer i slutningen af året , året før aktiviteterne afholdes.

Programmet vil fremover blive lagt ind på vores hjemmeside. Opfølgning og ændringer til programmet vil løbende blive ajourført samme sted.


Bestyrelse

Formand: Peter C. Mussmann
Tlf.: 7440 4194 / 2022 4194
Mail: petermsarup@gmail.com

Næstformand: Kirsten G. Lassen
Tlf.: 4047 6307
Mail: tingholm@mail.dk

Sekretær: Tove V Duus 
Tlf._ 2838 4878
Mail: thduus@dlgtele.dk

Kasserer og kontaktperson: Gunnar Glindvad
Tlf.: 7444 1789 / 5123 1272
Mail: gunnar.glindvad@privat.dk

Bestyrelsesmedlem: Jørgen J. Detlefsen
Tlf.: 2013 5357
Mail:  tomboelgaard@dlgtele.dk

Sekretariatet: Landbosyd
Tlf.: 7436 5000
Tilmeldinger til arrangementer m. m.

Kontakt os

Tlf: 2022 4184

Email: petermsarup@gmail.com

Adresse:


Bliv medlem

Tilmeld dig her

Arrangementer

Du kan finde vort seneste program her: Sønderborg_2022

Vi har også en tur til Lolland Falster i 2022: Sønderborg_Program Lolland Falster_2022

Tur til Kroatien 2022: Sønderborg_Kroatien_med_LandboSenior_2022

Tilmelding til alle arrangementer:
Hos LandboSyd pr. telefon, 7436 5000, eller mail landboseniorsonderborg@landbosyd.dk

Alle arrangementer i Ulkebøl forsamlingshus inkl. kaffe med kage koster 125 kr. pr. person.
Husk afmelding ved forfald.