LandboSenior Sønderborg

Om klubben

LandboSenior Sønderborg blev stiftet den 13. maj 1998 på initiativ af Landboforeningen for Als og Sundeved.

Seniorklubbens formål:
Klubbens formål er, at virke for en aktiv og udbytterig tredje alder for nuværende og tidligere landmandsfamilier, samt øvrige beboere i landboforeningens område.

Alle interesserede kan optages som medlemmer, og der kræves ikke medlemskab af landboforeningen.

Seniorklubben udarbejder hvert år et vidt spændende program, indeholdende sociale arrangementer, foredrag, sangarrangementer, teaterture, rejser og udflugter. Programmet udsendes til alle medlemmer i slutningen af året , året før aktiviteterne afholdes.

Programmet vil fremover blive lagt ind på vores hjemmeside. Opfølgning og ændringer til programmet vil løbende blive ajourført samme sted.

6 formænd

De 6 formænd

Den 13. maj 2023 kunne LandboSenior Sønderborg fejre 25 års jubilæum:

Den dag var det 25 år siden Landboforening for Als og Sundeved ved en generalforsamling oprettede den ny seniorforening.

Til jubilæet deltog 110 af foreningens 341 medlemmer til en festlig sammenkomst på Ulkebøl Forsamlingshus.

Eftermiddagen startede med en velkomst ved formanden Peter Mussmann og en sang. Herefter en forret buffet og så eftermiddagens hovedtaler formanden for Landboforeningen for Als og Sundeved for 25 år siden Jens Peter Kaad.

Hovedret buffet og herefter underholdt Messingkvintet fra Sønderjyllands Symfoniorkester. Eftermiddagen sluttede med kaffe, kage, is og frugt og afslutning ved formanden.

En rigtig hyggelig eftermiddag – og du kan læse Jens Peter Kaads tale her: jubilæumstale


Bestyrelse

Formand: Peter C. Mussmann
Tlf.: 7440 4194 / 2022 4194
Mail: petermsarup@gmail.com

Næstformand: Kirsten G. Lassen
Tlf.: 4047 6307
Mail: tingholm@mail.dk

Sekretær: Tove V Duus 
Tlf._ 2838 4878
Mail: thduus@dlgtele.dk

Kasserer og kontaktperson: Gunnar Glindvad
Tlf.: 7444 1789 / 5123 1272
Mail: gunnar.glindvad@privat.dk

Bestyrelsesmedlem: Jørgen J. Detlefsen
Tlf.: 2013 5357
Mail:  tomboelgaard@dlgtele.dk

Sekretariatet: Landbosyd
Tlf.: 7436 5000
Tilmeldinger til arrangementer m. m.

Kontakt os

Tlf: 2022 4184

Email: petermsarup@gmail.com

Adresse:


Bliv medlem

Tilmeld dig her

Arrangementer

Du kan finde vort seneste program her:

Tilmelding til alle arrangementer:
Hos Spiras på telefon 7436 5000, eller mail seniorsonderborg@spiras.dk

Alle arrangementer i Ulkebøl forsamlingshus inkl. kaffe med kage koster 125 kr. pr. person.
Husk at afmelde dig, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement.