Roskildeegnens Landbo Senior

Om klubben

Foreningens navn er: Roskildeegnens Landbo Senior

Foreningens formål: er at virke med aktive og udbytterige arrangementer for tidligere og nuværende landmandsfamilier og øvrige interesserede, alle kan optages som personlige medlemmer.

Foreningen samarbejder med andre seniorforeninger bl.a. gennem Landsforeningen Landbosenior.

Privatlivspolitik for Roskildeegnens Landbo Senior: Roskildeegnen_Seniorklubben 2023-Persondataloven

 

 


Bestyrelse

Formand: Jørgen Thomsen
Kvandrupvej 7, Skov Hastrup, 4330 Hvalsø
Tlf.: 2071 1692
Mail: jortho@post5.tele.dk

Næstformand: Jens Hansen
Skolevej 59, 4622 Havdrup
Tlf.: 4618 5195  Mobil: 20166852
Mail: jensholde@gmail.com
Sekretær: Ellen Olsen
Roskildevej 28, 4622 Havdrup
Tlf.: 6062 5360
Mail: engo38@live.dk

Kasserer: Inger Beske
Gøderupvej 28, 4000 Roskilde
Tlf.: 2484 4413
Mail: Inger@beske.dk

Niels Jørgen Folmer Petersen
Villershøjvej 22, 4030 Tune
Tlf.: 2498 4328
Mail: Ingen – brug SMS 24984328

 

Kontakt os

Tlf: 20711692

Email: jortho@post5.tele.dk

Adresse: Kvandrupvej 7, Skov Hastrup, 4330 Hvalsø


Bliv medlem

Et årskontingent koster kr. 150,00 pr. person, dette indbetales på –

KONTO 9309-6500771540

Kan også betales kontant ved årsmødet.

Husk at oplyse navn ved indbetalingen til bank konto !

 

Årsmødet afholdes hvert år i februar eller marts måned, ved skriftlig indkaldelse til foreningens medlemmer, senest 2 uger før, ifølge foreningens vedtægter.

Tilmeld dig her

Arrangementer

Indkaldelse til årsmøde – og husk sommerudflugten til Møn. Læs mere her: Roskilde – Indkaldelse til årsmøde 6. marts 2024 m.m.

Læs mere om turen den 14. maj her: Roskilde egnen_Sommer udflugt 14 maj 2024