Landsforeningen LandboSenior

Landbrugets seniorer i Danmark har været vidner til, og medspillere i en voldsom udvikling i dansk landbrug.
De husker, hvordan den danske landbrugsproduktion for 50 år siden foregik på 200.000 ejendomme. Nu er der kun en tiendedel af ejendommene.

Men produktionen er lige så stor som dengang..

Samtidig er der fra dansk landbrug forsvundet 600.000 heste eller 300.000 plovspand. Tænker vi os, de drog sydpå i en lang række, så ville det første plovspand være kommet til Rom, før det sidste forlod Danmark.

Med sådanne melankolske tanker i baghovedet og med en bevidsthed om værdien af samhørighed har tidligere medlemmer af landboforeningerne og familielandbruget oprettet lokale landboseniorklubber.

Her ønsker man at møde dem, man har haft sit liv og arbejde sammen med, uanset om man har været jordejer, ansat, håndværker, lærer eller rådgiver i det lokale landbosamfund.

I dag er seniorklubberne for alle interesserede.

Bestyrelse

Formand: Poul Jensen
Frederiksværksgade  11a,
3400 Hillerød
T:
4219 2019
tammose@sol.dk

Næstformand: Henning Ø. Bloch
Troldhøjbakken 5,
6800 Varde
T: 2764 0556
henn.bloch@gmail.com

Else-Marie Hedegaard
Ådalen 8, Karstoft
7800  Skive
T: 2396 5377

kemhedegaard@hotmail.dk

Børge Jørgensen
Langelinie 46,
5450 Otterup
T: 2020 3259
borgejorgensen7@gmail.com

Annette Dissing
Nøddely 12,
9830  Tårs
T: 2326 4032
annette.dissing@icloud.com

Sekretær/kasserer: Metha Poulsen
Bakkevænget 11,
7900  Nykøbing M.
T: 2211 0685

landsforeningen@landbosenior.dk

Hvad tilbyder vi

Landsforeningen LandboSenior.dk ´s vigtigste opgave er:

  • at støtte de lokale klubber (primært gennem information og nyheder til klubberne af interesse for målgruppen)
  • at  koordinere og samordne aktiviteter af fælles interesse (herunder også arrangere oversøiske rejser)
  • at fremme og forbedre vilkårene for medlemmerne
  • at støtte klubbernes arbejde for at varetage ældres interesse og udøver aktiviteter baseret på frivillig indsats, og herunder ikke-kommercielle aktiviteter, der sigter mod at øge ældregruppens velfærd og omsorg gennem aktiviteter og samvær.

Derudover udsender Landsforeningen LandboSenior jævnligt (ca. 4 gange årligt) en nyhedsmail, som klubberne kan videresende til medlemmerne.

Landsforeningen LandboSenior.dk tilbyder også en hjemmeside www.landbosenior.dk, som de lokale klubber kan være en del af.

Årsmøder

Årsmøde – fællessang, foredrag, generalforsamling, middag og dans – samt hyggeligt samvær – hvad kan man ønske sig mere?

Medlemskab

Landsforeningen LandboSenior tilbyder klubberne et medlemskab for 750 kr. pr. klub årligt.

Ønskes et personligt medlemskab kontaktes en klub nær dig.

Klubberne har mulighed for egen side under Landsforeningen, hvor der kan oplægges programmer og andet omkring klubben. Prisen for at være tilmeldt hjemmesiden er kr. 500,- om året. Beløbet opkræves af Landsforeningen.

Landsforeningen LandboSenior søger fonde om midler til det folkeoplysende arbejde. Det meste udloddes til klubberne.

Læs om vedtægter for Landsforeningen LandboSenior

klik her