Landsforeningen LandboSenior

Landbrugets seniorer i Danmark har været vidner til, og medspillere i en voldsom udvikling i dansk landbrug.
De husker, hvordan den danske landbrugsproduktion for 50 år siden foregik på 200.000 ejendomme. Nu er der kun en tiendedel af ejendommene.

Men produktionen er lige så stor som dengang..

Samtidig er der fra dansk landbrug forsvundet 600.000 heste eller 300.000 plovspand. Tænker vi os, de drog sydpå i en lang række, så ville det første plovspand være kommet til Rom, før det sidste forlod Danmark.

Med sådanne melankolske tanker i baghovedet og med en bevidsthed om værdien af samhørighed har tidligere medlemmer af landboforeningerne og familielandbruget oprettet lokale landboseniorklubber.

Her ønsker man at møde dem, man har haft sit liv og arbejde sammen med, uanset om man har været jordejer, ansat, håndværker, lærer eller rådgiver i det lokale landbosamfund.

Bestyrelse

Formand: Poul Jensen
Tammosevej 86, 3320 Skævinge
Tlf:
4821 2770
mail: tammose@sol.dk

Næstformand: Martin Andersen
Rosenvangsvej 10, 9750 Østervrå
Tlf: 3090 5080
Mail: mbholtet@gmail.com

Birte Kristensen
Lerbjerg 7, 7400 Herning
Tlf: 9716 1225 / 2174 8455
Mail: eb@kristensen.mail.dk

Børge Jørgensen
Langelinie 46, 5450 Otterup
Mob: 2020 3259
Mail: borgejorgensen7@gmail.com

Henning Ø. Bloch
Troldhøjbakken 5, 6800 Varde
Mob: 2764 0556
Mail: henn.bloch@gmail.com

Sekretær/kasserer: Metha Poulsen
Bakkevænget 11, 7900  Nykøbing Mors
Mob: 2211 0685

Mail: landsforeningen@landbosenior.dk

Hvad tilbyder vi

Landsforeningen LandboSenior.dk ´s vigtigste opgave er:

  • at støtte de lokale klubber (primært gennem information og nyheder til klubberne af interesse for målgruppen)
  • at  koordinere og samordne aktiviteter af fælles interesse (herunder også arrangere oversøiske rejser)
  • at fremme og forbedre vilkårene for medlemmerne

Derudover udsender Landsforeningen LandboSenior jævnligt (ca. 4 gange årligt) en nyhedsmail, som klubberne kan videresende til medlemmerne.

Landsforeningen LandboSenior.dk tilbyder også en hjemmeside www.landbosenior.dk, som de lokale klubber kan være en del af.

LandboSenior arbejder for at varetage ældres interesse og udøver aktiviteter baseret på frivillig indsats, og herunder ikke-kommercielle aktiviteter, der sigter mod at øge ældregruppens velfærd og omsorg gennem aktiviteter og samvær.

Vi afholder årligt et 2-dages årsmøde med generalforsamling, inspirerende foredrag eller besøg og en festaften. Her mødes 200-250 lokale repræsentanter for direkte erfaringsudveksling og udveksling af programmer.

Sekretariatet sørger for, at holde klubberne orienteret om folkeoplysningens vilkår og særlige arrangementer. 

Årsmøder

Årsmøde – fællessang, foredrag, generalforsamling, middag og dans – samt hyggeligt samvær – hvad kan man ønske sig mere?

Medlemskab

Landsforeningen LandboSenior tilbyder klubberne et medlemskab for 750 kr. pr. klub årligt.

Ønskes et personligt medlemskab kontaktes en klub nær dig.

Klubberne har mulighed for egen side under Landsforeningen, hvor der kan oplægges programmer og andet omkring klubben. Prisen for at være tilmeldt hjemmesiden er kr. 500,- om året. Beløbet opkræves af Landsforeningen.

Landsforeningen LandboSenior søger fonde om midler til det folkeoplysende arbejde som tips- og lottomidler fra ældrepuljen. Det meste udloddes til klubberne.

Læs om vedtægter for Landsforeningen Landbosenior.dk – klik her