Årsmøde

Årsmødet afholdes hvert år i marts eller april måned som et 2 dags møde med evt. overnatning. På årsmødet vil der være fællessang, indlægs-/foredragsholdere, underholdning, udveksling af lokale programmer, god snak på tværs af klubberne m.m.

På årsmødet afholdes Landsforeningens generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og den fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlingerne på generalforsamlingen.

Årsmødet i 2021 afholdes d. 25.-26. oktober på Pejsegården i Brædstrup.

Der er sendt invitation ud til alle kontaktpersoner i de lokale klubber. Skulle I ikke have modtaget invitationen, så kontakt venligst sekretæren på landsforeningen@landbosenior.dk.