Årsmøde

Årsmødet afholdes hvert år i marts eller april måned som et 2 dags møde med evt. overnatning. På årsmødet vil der være fællessang, indlægs-/foredragsholdere, underholdning, udveksling af lokale programmer, god snak på tværs af klubberne m.m.

På årsmødet afholdes Landsforeningens generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og den fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlingerne på generalforsamlingen.

På grund af Covid-19 er årsmødet marts 2021 aflyst (eller rettere udsat). Der er sendt underretning til alle kontaktpersoner i klubberne. Bestyrelsen er naturligvis rigtig ærgerlig over, at vi er nødt til at aflyse, men det er vigtigt, at vi følger de retningslinjer, som myndighederne udstikker.

Årsmødet/generalforsamlingen er aflyst og udsat på ubestemt tid. Så snart der er nyt, vil det blive meldt ud til klubberne.