Gå til indholdet

Om Sorø-Slagelse Landboforenings Seniorklub

Sorø-Slagelse Landboforenings Seniorklub blev stiftet i 2005 på initiativ af landboforeningens
tidligere formand Arnth Rytter.

Seniorklubbens formål:
Klubbens formål er at virke for en aktiv og udbytterig senioralder for nuværende og tidligere
landmandsfamilier samt øvrige med tilknytning til landbruget.
Medlemskab / kontingent:
Alle interesserede kan optages som medlemmer, og der kræves ikke medlemskab af
landboforeningen. Alle medlemmer optages som personlige medlemmer.

Medlemskontingentet på 100 kr., som opkræves hvert år pr. 1. marts, har været uændret siden
klubbens start.

Programmer:
Seniorklubben udarbejder hvert halvår et spændende program, skiftevis indeholdende sociale
arrangementer, foredrag, virksomhedsbesøg, teater- og revyture, udflugter og rejser. Programmet
udsendes til alle medlemmer pr. mail, – og pr. post til dem, der ikke har computer.

Fakturaer:
Al fakturering sker via Gefion, Fulbyvej 15, Sorø. Foredrag og andre mindre arrangementer betales
kontant på dagen.

Klubbens Vedtægter kan læses her.

Gamle dokumenter om markvandringer, forsøgsmejetæskere og generalforsamlinger i Sorøegnens Landboforening kan nu findes på hjemmesiden for Lokalhistorisk Arkiv Stenlille.
Er du interesseret, så klik her.

Håndtering af persondata

Kortlægning af personoplysninger

Privatlivspolitik

Fortegnelsespligten

Databehandleraftale

 

 

© - E-mail: landsforeningen@landbosenior.dk - Tel +45 97 75 13 82