Gå til indholdet

Om LandboSenior Sønderborg

LandboSenior Sønderborg blev stiftet den 13. maj 1998 på initiativ af Landboforeningen for Als og Sundeved.

Seniorklubbens formål:
Klubbens formål er, at virke for en aktiv og udbytterig tredje alder for nuværende og tidligere landmandsfamilier, samt øvrige beboere i landboforeningens område.

Alle interesserede kan optages som medlemmer, og der kræves ikke medlemskab af landboforeningen.
Medlemskontingent er i 2018 kr. 50,-

Seniorklubben udarbejder hvert år et vidt spændende program, indeholdende sociale arrangementer, foredrag, sangarrangementer, teaterture, rejser og udflugter.
Programmet udsendes til alle medlemmer i slutningen af året , året før aktiviteterne afholdes.

Programmet vil fremover blive lagt ind på vores hjemmeside. Opfølgning og ændringer til programmet vil løbende blive ajourført samme sted.

© - E-mail: landsforeningen@landbosenior.dk - Tel +45 97 75 13 82