Gå til indholdet

Roskildeegnens Landbosenior

Nyhedsbrev Januar  2021

Kære medlemmer i Roskilde Egnens Landbo Senior Klub

I disse tider hvor Corona epidemien i vores samfund stadigvæk er iblandt os, og dermed, – at vi ikke kan  forsamles foreløbig, og indtil alle er blevet vaccineret,  kan vi forhåbentlig snart igen mødes i det nye år i vores Landbo Senior Klub !

Næste gang bestyrelsen får muligheden for at afholde et bestyrelses møde, vil der blive udarbejdet et nyt mødeprogram for 2021, samt hvilken dato det udskudte ÅRSMØDE kan afholdes !

I korte træk, kan der redegøres for i det foreliggende årsregnskab:

Kassebeholdning: pr.1.1.2020  kr.24.714,33

Indtægter:                                kr.10.420,00

Udgifter:                                   kr.11.877,74

Årets Resultat:                         kr.-1.457,74

Kassebeholdning:                    kr.23.256,59

Antal Medlemmer: 44

Årskontingent kr.150,00

Årsregnskabet for året 2020 er udført af kasserer Inger Beske.

Alle vore medlemmer ønskes et fortsat Godt Nytår !

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Roskilde Egnen Landbo Senior Klub

© - E-mail: landsforeningen@landbosenior.dk - Tel +45 97 75 13 82