Gå til indholdet

Lemvig LandboSenior

Vores klub oprettedes sommeren 1997, og formålet er som andre klubber, at medvirke til en aktiv og udbytterig tredie alder for seniorer.

Vi har ca. 320 medlemmer, som i sagens natur består af tidligere landmandsfamilier, men også af personer som i tidens løb har haft tilknytning til landbruget.
Vi bestræber os på at have så alsidigt et program som muligt, med forskellige foredrag, høstfest, virksomhedsbesøg, julefrokost og ture til ind- og udland, ligesom vi sætter stor pris på det sociale samvær.

Nogle af arrangementerne afholdes på Landboforeningen, og nogle foregår andre steder.

Bestyrelsesmøderne holdes på skift hos medlemmer af bestyrelsen.

© - E-mail: landsforeningen@landbosenior.dk - Tel +45 97 75 13 82