Gå til indholdet

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen

Formand:

Jane Pedersen, Teglgårdsvej 27, 7441 Bording, tlf. 8686 1044, mobil 2024 5044,  jane-bent@hotmail.com

Næstformand:

Jens Carl Nielsen, Brandevej 30, 7430 Ikast, tlf. 9714 7272, mobil 2467 6272, jenscarln@gmail.com

Kasserer:

Erling Østergaard, Bakkevænget 5, 7441 Bording, tlf. 8686 1331, mobil 4033 2331, ostergaard.erling@gmail.com

Hanne Grethe Iversen, Kr. Poulsens Vej 14, 7430 Ikast, tlf. 9715 2539, mobil 2126 8326, hgbedste@outlook.dk

Sekretær og kontaktperson:

Ellen Christensen, Søndergårdsvej 21, 7430 Ikast, tlf. 9715 2857, mobil 2172 3557, fridahund60@gmail.com

© - E-mail: landsforeningen@landbosenior.dk - Tel +45 97 75 13 82