Gå til indholdet

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen

Formand:
Svend Østrup
Hegnslyst 17, 5683 Haarby
gs@besked.com Tlf. 6269 1108 / 4016 9108

Næstformand:
Karen Elise Rasmussen
Kærvangen 11, Flemløse, 5620 Glamsbjerg
karvangen@os.dk Tlf. 6472 2572 / 2013 1153

Bestyrelsesmedlemmer:
Knud Ringskær
Vantingevej 13, Vantinge, 5750 Ringe
vantinge@mail.dk Tlf. 6266 1315 / 2122 2602

Bent H. Larsen, Snarupgyden 19, 5750 Ringe,

bhl@mail123.dk, tlf. 6266 1094 / 4037 3797

Kasserer: (udenfor bestyrelsen)
Martha Andersen
Hellen 6, 5683 Haarby
hellen.6@andersen.mail.dk Tlf. 6473 3323 / 2815 6473

© - E-mail: landsforeningen@landbosenior.dk - Tel +45 97 75 13 82