Gå til indholdet

Roskildeegnens Landbosenior

(Læs vort nye program for 2. halvår 2020: Program 2.halvår 2020)

AFLYSNINGER…AFLYSNINGER…AFLYSNINGER

Set i lyset af den Corona epidemi vores samfund befinder os i, ser Roskildeegnens Landbo Seniorklub sig nødsaget til at aflyse de to planlagte møder, da vi ikke tør forsamle os og risikere, at vore medlemmer bliver syge:

  • Onsdag d. 21 oktober kl.13.30 i Vor Frue Sognegård med klimaforsker Lars Carlsen AFLYST
  • Onsdag d. 2. december kl.12.00 i Vor Frue Sognegård med julebuffet mm. AFLYST

 
Det er en trist tid, vi oplever lige nu, men bestyrelsen ser frem til, at vi igen kan mødes på en forsvarlig måde – uden sprit, handsker, mundbind og afstandskrav 😉

På klubbens vegne

Finn Ruben Dam

NB: programmet er fortsat at finde på hjemmesiden, da I her kan finde hele bestyrelsen og kontaktoplysninger.

© - E-mail: landsforeningen@landbosenior.dk - Tel +45 97 75 13 82