Gå til indholdet

Hvad tilbyder Landsforeningen LandboSenior.dk

Landsforeningen LandboSenior.dk ´s vigtigste opgave er at støtte de lokale klubber.
Det sker primært gennem information til lokalbestyrelserne.

Landsforeningen LandboSenior.dk udsender 4 gange om året et nyhedsbrev i form af mail, som klubben kan videresende til bestyrelsesmedlemmerne. Vi tror, det kan inspirere til lokalt initiativ, fordi brevet indeholder:

a) Korte beskrivelser om hvad enkelte klubber har erfaret eller har på programmet.
b) Adresseliste over gode foredragsholdere der accepterer et rimeligt honorar.
c) Adresse over alle klubbernes formænd med tlf og mailadresse og måske sekretæradresser.

Landsforeningen LandboSenior.dk tilbyder hjemmesiden www.landbosenior.dk

Vi afholder årligt et 2-dages møde med generalforsamling, inspirerende foredrag eller besøg og en festaften. Her mødes 200-250 lokale repræsentanter for direkte erfaringsudveksling og udveksling af programmer.

Sekretariatet sørger for, at holde bestyrelserne orienteret om folkeoplysningens vilkår og særlige arrangementer.

Landsforeningen LandboSenior.dk tilbyder klubberne et medlemskab for 750 kr. pr. klub årligt.

Landsforeningen landboSenior.dk søger fonde om midler til det folkeoplysende arbejde som tips- og lottomidler fra ældrepuljen. Det har i 10 år givet mere end kontingentet, og det meste er udloddet til klubberne.

© - E-mail: landsforeningen@landbosenior.dk - Tel +45 97 75 13 82