Gå til indholdet

Alderens udfordringer

SOM MAN KUNNE FORTÆLLE DEM FOR UDLÆNDINGE, HVIS DE FORSTOD DANSK

Oversat fra en tidligere artikel skrevet på engelsk . Den er også tilgængelig på hjemmesiden.
Hvordan ældre ved dansk landbrug redder sig selv fra ensomhed.

Landbofamilier, der har solgt deres hidtidige ejendom kan i Danmark vælge mellem at leje eller købe et hus i nærliggende landsby eller forpagte gården til en af børnene.

Gårdsalget rammer ofte manden hårdere end konen, men begge vil gerne være med i fællesarrangementer med jævnaldrende og gerne med nogle, hvis erfaringer ligner deres egne..

Det er grunden til, at mange ældre landboere i de sidste 15 år har dannet klubber med deltagelse også af landhåndværkere o.a. der føler sig knyttet af gode minder fra den fælles fortid. I Danmark er der nu 60 klubber med gennemsnitlig 200 medlemmer pr klub. Det er muligvis specielt for Danmark, at klubberne er både startet og fortsat drevet af de ældres initiativ.

Klubberne er samlede i en landsorganisation, der har kunnet skaffe nogen funding, men vigtigere er dog, at klubberne inspirerer hinanden og undertiden fester i fællesskab. Aktiviteterne omfatter ekskursioner, besøg og foredrag, hvor problemer debatteres, men hvor man også synger flittigt af den sangskat som er unik i Danmark og specielt i landbosamfund. Her har digterne været i stand til at lægge os i munden de bløde værdier som vi stadig værdsætter. De minder os om den gensidige værdi, vi har for hinanden, og at vi behøver hinanden.

© - E-mail: landsforeningen@landbosenior.dk - Tel +45 97 75 13 82