Sydhavsøernes Landboseniorer

Om klubben

Seniorklubben blev oprettet i 2001 på initiativ af den daværende bestyrelse i SYDHAVSØERNES LANDBOFORENING. Der blev nedsat en arbejdsgruppe på fire, der udarbejdede en plan for klubben. Målgruppen var, og er fortsat, fortrinsvis ældre landmænd m. ægtefæller/samlevere, men den er åben for alle interesserede. Også for fortsat aktive landbofamilier, og det er ingen betingelse at man også er medlem i DLSYD.

Det var fra begyndelsen tanken at tilbyde 6-8 årlige arrangementer af social- og kulturel karakter med udflugter, virksomhedsbesøg, foredrag, teaterture og rejser. I dag består udvalget af 4 medlemmer valgt på klubbens årsmøde, der afholdes i marts måned, samt et medlem udpeget af DLSYD’s bestyrelse plus en suppleant, der ligeledes er valgt på årsmødet.

Seniorudvalget er organisationsmæssigt og juridisk et udvalg under DLSYD, og administreres fra landbocenteret i Øster Toreby, der varetager kasserer- og regnskabsfunktionen.

Interessen for Seniorklubben viste sig hurtigt større end forventet og aktivitetsniveauet er i dag oppe på 12-18 årlige medlemstilbud, der spænder vidt. Lige fra foredrag til udenlandsrejser. Ofte må arrangementer dubleres for at dække efterspørgslen fra de ca. 460 medlemmer.

Medlemstilbuddene udsendes med post i halvårlige programmer til samtlige medlemmer, og kan også læses på DLSYD’s hjemmeside.

Nye medlemmer optages enten ved henvendelse til landbocenteret i Øster Toreby eller til et af udvalgsmedlemmerne.

Sydhavsøerne_februar 2021


Bestyrelse

Formand: Kr. Stausholm
Ravnstrupvej 24, 4863 Eskilstrup
Tlf.: 5443 6204 / 4045 7788
Mail: stausholm@post.tele.dk

Sekretær og kasserer: Rita Jensen
VKST, Agrovej 1, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 5484 0429
Mail: rij@vkst.dk

Næstformand: Jens Bjarup
Slotsbryggen 20 1.th., 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 5493 2044 / 4026 7543
Mail: bjarup@mail.dk

Udvalgsmedlemmer:
Lilian Olsen
Maribo Landevej 14, 4970 Rødby
Tlf.: 5460 1655 / 2191 6736

Anni Skov
Kildegårdsvej 2, 4871 Horbelev
Tlf.: 5444 5240 / 2462 5596
Mail: abskov@mail.dk

Ejner Jensen
Orebyvej 201, 4990 Sakskøbing
Tlf.: 2032 4056
Mail: ejner@sejensen.dk

Suppleant:
Søren Hansen
A.P. Hansens vej 10, 4780 Stege
Tlf.: 5581 1015 / 2336 9680
Mail: am-s@hansen.dk

Kontakt os

Tlf: 5443 6204 / 4045 7788

Email: stausholm@post.tele.dk

Adresse: Ravnstrupvej 24, 4863 Eskilstrup


Bliv medlem

Tilmeld dig her

Arrangementer

Så snart vi har et nyt program klar – kan du finde det her.