Agrogårdens Seniorklub

Om klubben

I slutningen af 1980-erne dannede 3 af de gamle landboforeninger på Fyn:
Faaborgegnenes landboforening, Landøkonomisk selskab i Ringe og Bondestadens landboforening i Haarby et fælles rådgivningsselskab og byggede fælles kontor i Ringe.
Dette fællesskab og bygning blev kaldt Agrogården, og med dette som grundlag dannedes en seniorklub – deraf vores navn.

Klubben havde stiftende generalforsamling den 27. sep. 2001.

Klubbens formål er, at virke for en aktiv og udbytterig tredje alder for nuværende og tidligere landmandsfamilier og øvrige beboere i landdistrikterne, samt virke for bevarelse af bondekulturen og en attraktiv tilværelse i landdistrikterne.

Klubben har ca. 175 medlemmer der alle betaler 75,. kr pr. person om året.


Bestyrelse

Formand: Svend Østrup
Hegnslyst 17, 5683 Haarby
Tlf.: 6269 1108 / 4016 9108
Mail: gs@besked.com

Næstformand: Karen Elise Rasmussen
Kærvangen 11, Flemløse, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 6472 2572 / 2013 1153
Mail: karvangen@os.dk

Bestyrelsesmedlemmer: Knud Ringskær
Vantingevej 13, Vantinge, 5750 Ringe
Tlf.: 6266 1315 / 2122 2602
Mail: vantinge@mail.dk

Bent H. Larsen
Snarupgyden 19, 5750 Ringe
Tlf.: 6266 1094 / 4037 3797
Mail: bhl@mail123.dk

Kasserer: (udenfor bestyrelsen) Martha Andersen
Hellen 6, 5683 Haarby
Tlf.: 6473 3323 / 2815 6473
Mail: hellen.6@andersen.mail.dk

Kontakt os

Tlf: 6269 1108 / 4016 9108

Email: gs@besked.com

Adresse: Hegnslyst 17, 5683 Haarby


Bliv medlem

Tilmeld dig her

Arrangementer

Så snart vi har et nyt program klar – kan du finde det her.